Křížová cesta pro děti

Úvod:

Obětujme dnešní pobožnost křížové cesty za všechny děti na světě, zvlášť za ty, které trpí hladem, nemocemi, umírají ve válkách a při těžkých pracích.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Amen

Pane Ježíši, na křížové cestě budeme přemýšlet o Tvé bolesti, kterou jsi vytrpěl, za nás a za naše hříchy, abys nám otevřel nebe.

1. zastavení: Pilát odsoudil Ježíše na smrt.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.
Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane Ježíši, po celý život jsi lidem pomáhal. Teď stojíš před soudem a zlí lidé o Tobě říkají samé výmysly. Úplně zapomněli, že je máš rád. Ale Ty jim to odpouštíš.
Prosíme Tě, pomáhej nám, abychom se na lidi nehněvali a abychom jim odpustili, když nám ublíží.

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Odp.: Smiluj se nad námi.

2. zastavení: Vojáci vložili na Ježíše kříž.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.
Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane Ježíši, vojáci Ti dali na ramena velký dřevěný kříž. Měl jsi jej nést až za město. Šel jsi mezi tolika lidmi, a přesto Ti nikdo nepomohl.
Ani nám se nechce někdy pomáhat. Prosíme Tě, Pane Ježíši, dej nám sílu, ať ochotně plníme svoje
povinnosti a ať podle svých sil pomáháme svým rodičům, starým a nemocným lidem a všem, kdo to potřebují.

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Odp.: Smiluj se nad námi.

3. zastavení: Ježíš pod křížem poprvé padá.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.
Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane Ježíši, cesta byla kamenitá a Ty jsi byl velmi unavený. Kříž Tě tak tlačil k zemi, až jsi pod ním upadl. Lidé se Ti smáli. Ale Ty jsi vstal a šel dál.
I my někdy upadneme. Rozbijeme si koleno nebo si jinak ublížíme. Někdo se nám třeba také bude smát. Chceme v takové chvíli klidně vstát, být stateční a na nikoho se nezlobit.

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Odp.: Smiluj se nad námi.

4. zastavení: Ježíš potkává svou Matku.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.
Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíš šel dál. Mezi lidmi uviděl svou maminku Marii. Maria mu chtěla pomoci, ale vojáci jí to
nedovolili.
Pane Ježíši, děkujeme Ti, za své rodiče. Děkujeme Ti za to, že jsou s námi, když nám není dobře. Nechceme nikdy zapomenout, kolik dobrého pro nás udělali.

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Odp.: Smiluj se nad námi.

5. zastavení: Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.
Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Kříž byl těžký. Ježíš už nemohl dál. Vojáci chytili jednoho člověka jménem Šimon. Přinutili ho, aby pomohl Ježíši nést kříž. Šimonovi se nechtělo. Podíval se však na Ježíše, jak je vysílený a bylo mu ho líto. Nakonec nesl kříž rád.
Také nám se někdy nechce druhým lidem pomáhat. Když však přece jen pomůžeme, cítíme radost z dobrého skutku.

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Odp.: Smiluj se nad námi.

6. zastavení: Veronika podává Ježíši roušku.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.
Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Bylo veliké horko. Ježíš se potil. Na tváři měl prach a krev. V tom k němu přiskočila jedna žena. Byla to Veronika. Podala mu bílý šátek, aby si otřel obličej. Byla to malá pomoc, ale Ježíš z toho měl radost.
My děti ještě mnoho nezmůžeme. Ale někdy i malá pomoc může udělat velkou radost. Ježíši, dej, ať neděláme jenom to, co musíme, ale sami ať najdeme každého, komu je třeba pomoci.

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Odp.: Smiluj se nad námi.

7. zastavení: Ježíš pod křížem upadl podruhé.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.
Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíš šel pomalu městem. V tom do něho kdosi strčil. Ježíš pustil kříž a upadl. Lidé se znovu smáli. Ježíš vstává, zvedá kříž a jde dál.
Pane Ježíši, podruhé jsi upadl pod křížem a znovu jsi povstal. Dej, ať se ani my nenecháme odradit neúspěchem, když se nám něco nepovede. Pomoz nám, ať se stále snažíme být dobrými.

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Odp.: Smiluj se nad námi.

8. zastavení: Ježíše potkávají plačící ženy.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.
Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíše potkaly nějaké ženy. Bylo jim ho líto. Začaly plakat. Sami však měly mnoho hříchů, které jevůbec nemrzely. Ježíš jim proto řekl: „Neplačte nade mnou, ale raději se sami polepšete. Plakat nestačí – to může být jen přetvářka. Je třeba dělat dobré skutky.“
My se nechceme přetvařovat. Chceme konat dobro tak upřímně, jak jsi to dělal Ty, Pane Ježíši.

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Odp.: Smiluj se nad námi.

9. zastavení: Ježíš upadl potřetí.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.
Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Když Ježíš došel za město, upadl potřetí. Celé tělo měl rozedrané. Vojáci mysleli, že už nevstane. Ale Ježíš se postavil a šel dál.
Pane Ježíši, na těle máš tolik ran. Ztrácíš mnoho krve. To všechno trpíš za naše hříchy. Děkujeme Ti, že nás máš tak rád a že jsi to pro nás vydržel.

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Odp.: Smiluj se nad námi.

10. zastavení: Ježíš je zbaven šatu.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.
Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Vojáci byli krutí. Když Ježíš přišel na Kalvárii, strhli z něho neslušně všechny šaty. Měli z toho škodolibou radost.
Pane Ježíši, i kolem nás jsou lidé, kteří se nechovají slušně. Pomáhej nám, ať si uchováme čisté srdce.

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Odp.: Smiluj se nad námi.

11. zastavení: Ježíše přibíjejí na kříž.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.
Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Vojáci Ježíše přibili ke kříži velkými hřebíky. Když kříž postavili, Ježíš začal umírat. Lidé si mysleli, že Ježíš všechno prohrál. Ale to nebyl konec. Ježíš vstal z mrtvých a zvítězil.
I my někdy prohráváme. Ježíši, pomáhej nám, ať se nikdy nenecháme strhnout k nečestnému jednání.

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Odp.: Smiluj se nad námi.

12. zastavení: Ježíš na kříži umírá.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.
Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane Ježíši, Tys za nás na kříži zemřel. Tak nás máš rád. My někdy zlobíme a jsme neposlušní. Dej, ať si v takových chvílích vzpomeneme, že jsi za nás tolik
vytrpěl.

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Odp.: Smiluj se nad námi.

13. zastavení: Ježíšovo tělo sňato z kříže.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.
Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Když Ježíš zemřel a vojáci odešli, přišli Ježíšovi přátelé, opatrně sňali jeho tělo z kříže a položili je do náruče Panny Marie. Byla to pro ni těžká zkouška. Ale Maria pevně věřila v Boží pomoc.
Pane Ježíši, nauč nás také přijímat těžké zkoušky a věřit ve Tvou pomoc.

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Odp.: Smiluj se nad námi.

14. zastavení: Pána Ježíše uložili do hrobu.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.
Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Nedaleko místa, kde Ježíše ukřižovali, byl ve skále vytesaný hrob. Do něj položili mrtvé tělo a přivalili kámen. Lidem se zdálo, že je všemu konec. Ale Ježíš z hrobu vstal a odešel do nebe.
Také my jednou zemřeme. Ale to nebude konec. Věříme, že z hrobu vstaneme. Pomáhej nám, Ježíši, ať vytrváme na cestě do nebe, abychom s Tebou mohli žít navěky.

Smiluj se nad námi, Ježíši.
Odp.: Smiluj se nad námi.

Závěr:

Děkujeme Ti, Pane Ježíši, že jsme mohli s Tebou jít tuto křížovou cestu. Prosíme, žehnej nám a dej, abychom i my došli do nebe. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.