Kněžské svěcení a primiční mše Ondřeje Kapasného

V sobotu 22. června v 10 hodin bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha udělana svátost kněžství Ondřeji Kapasnému z naší farnosti.
V neděli 23. června v 15 hodin bude pak mít v kostele Nanebevzetí Panny Marie primiční mši svatou s následnou oslavou na farní zahradě. 

V tento den nebudou v modřanském kostele mše svaté v 9:30 ani v 18:00 hodin. Bude pouze mše svatá v 8:00 a potom až primiční v 15 hodin.

Všichni jsou srdečně zvání!

Bližší informace a prosbu o pomoc při organizaci této události najdete na stránkách:

https://ondra-primice.webnode.cz/