Farní knihovna

Každou druhou neděli v měsíci bude po ranních mších otevřená farní knihovna a bude možné si v ní vypůjčit knihy z následujícího seznamu:
seznam knih