Bohoslužby od 11. května 2020

Drazí bratři a sestry!

Vláda ČR reaguje na aktuálně pozitivní průběh  epidemie koronaviru a počínaje 11. květnem, kromě uvolňování jiných dosavadních omezení, souhlasí při dodržení všech nutných hygienických opatření s konáním veřejných bohoslužeb s účastí maximálně 100 osob.

Kromě těchto bohoslužeb je nadále dovolena individuální duchovní péče, ostatní společné aktivity ve farnosti (biblické hodiny, přípravná setkání před přijetím svátostí…) jsou v relaci s vládními ustanoveními obnoveny.

Pravidelné bohoslužby ve farnosti tedy budou od 11. května s maximálním počtem účastníků 100 osob:

Neděle: v 8.00 a 9.30 hodin – farní zahrada                                                   v 18.00 hodin – kostel Nanebevzetí Panny Marie

Úterý – pátek: v 18.00 hodin – kostel Nanebevzetí Panny Marie                   

Sobota: v 8.00 hodin – kostel Nanebevzetí Panny Marie

Stále ale platí, že za daných okolností jsou všichni věřící až do odvolání dispensováni našimi biskupy od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách.

Je tedy mimořádně možné splnit si svou „nedělní povinnost“ sledováním liturgie v TV (TV Noe), rozhlase a svátečním slavením dne Páně. Tím může být i společná modlitba v rodině, či čtení z Písma připadající na tu kterou neděli (naleznete je na internetových stránkách liturgie.cz), nebo četba Katolického týdeníku atd. Televizní a rozhlasové vysílání nedělních bohoslužeb jsou:

Televize Noe: neděle v 10.30 a v 18.00 hodin

                       (sobota v 18.00, po – pá v 12.05)

Radio Proglas: neděle v 9.00 a v 19.30 hodin.                                                                                                             

  P.  Josef a P. Karol