Bohoslužby na Všech svatých a dušičky

Na svátek Všech svatých ve čtvrtek 1. 11. bude v modřanském kostele mše svatá dle pravidelného pořadu v 18 hodin.

Na památku všech věrných zemřelých v pátek 2. 11. bude na hřbitově u kříže od 16 hodin pobožnost za zemřelé. Po ní v 16:30 bude následovat první mše svatá. Druhá mše svatá doprovozená chrámovým sborem bude v 18 hodin. 

Zhruba od 17 hodin bude také možnost přistoupit ke svátosti smíření.