Bohoslužby během nouzového stavu a karantény vyhlášené vládou ČR

Drazí bratři a sestry,

nacházíme se nyní v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě.  Aktuálně je nám dovolena jen individuální duchovní péče.

Proto až do 24. března rušíme veřejné bohoslužby!

Rušíme též minimálně do 24.3. i všechny jiné společné aktivity ve farnosti.

Za daných okolností jsou všichni věřící až do odvolání dispensováni našimi biskupy od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách.

Je tedy mimořádně možné splnit si svou „nedělní povinnost“ sledováním liturgie v TV (televize Noe), rozhlase a svátečním slavením dne Páně. Tím může být i společná modlitba v rodině, či čtení z Písma připadající na tu kterou neděli (naleznete je na internetových stránkách liturgie.cz), nebo četba Katolického týdeníku atd.

Televizní a rozhlasové vysílání nedělních bohoslužeb jsou:

Televize Noe: neděle v 10.30 hodin (v sobotu v 18.00 hodin, po – pá v 12.05 hodin).

Radio Proglas: neděle v 9.00 a v 19.30 hodin.

To ale neznamená, že bychom se nemohli a neměli v této situaci modlit a zakoušet, že milující Bůh je stále s námi. Právě naopak! Přijměme tuto situaci jako pozvání k intenzivnější osobní modlitbě, společné modlitbě v rodině, s přáteli…

V rámci možné individuální duchovní služby jsme Vám k dispozici. Můžete se na nás obrátit telefonicky (P. Josef Pecinovský: 733 741 505 a P. Karol Laburda: 607 204 605) nebo emailem: farnost.modrany@seznam.cz

Kostel bude otevřený v úterý až pátek 18:00 – 19:00, v sobotu 8:00 – 9:00, v neděli 8:00 – 10:00 hodin. V případě potřeby je možné individuálně přijmout svátosti. Každý den pak za vás v kostele sloužíme mši svatou, intence tak budou odslouženy.

Ještě připomínáme, že zákaz veřejných shromáždění se nevztahuje na pohřby.

Prosíme všechny o trpělivost a vzájemnou ohleduplnost. Obtíže spojené s virovou epidemií obětujme za nemocné, zdravotníky a za brzké ukončení nákazy. Přijměme vše také jako pokání za naše osobní hříchy i za hříchy církve a celé společnosti.

Za vás všechny se modlíme a žehnáme!                                                                                                                                                                             P. Josef a P. Karol