Bohoslužby během malování kostela

Náš kostel je připraven na malování, které, jak je patrné z obrázku si už opravdu zaslouží.

 

Kostel před malováním

Bohoslužby během měsíce května budou probíhat na faře. Ve všední dny budou v kapli, o nedělích pak na farní zahradě.

O nedělích budou pouze ranní a dopolední bohoslužba, tedy v 8:00 a 9:30. Nedělní večerní mše se po dobu malování konat nebude.