Arcidiecézní charita Praha – prosba o podporu

Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity (která byla plánovaná na neděli 23. 3. a nemohla se tudíž konat), prosíme, zvažte, zda nechcete věnovat svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:  

Bankovní spojení: 749011 / 5500 

variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303 

Bratři, děkuji vám za to, že této prosbě budete věnovat pozornost.

Všem, kdo se rozhodnou charitní dílo takto podpořit, patří veliký dík.

Ochranu před každým zlem i před virem vyprošuje

 

Mons. Jan Balík

generální vikář a prezident Arcidiecézní charity