Udílení svátosti nemocných

V neděli 11. února při mši svaté v 8:00 bude společné udílení svátosti nemocných.

Ty, kteří chtějí tuto posilující svátost přijmout, také zveme v sobotu 10. února po ranní mši svaté (cca v 9 hodin) na faru, kde bude krátká promluva o svátosti nemocných a jejím významu. Pár slov o ní najdete také na webu Katolik.cz.  

Adventní duchovní obnova 16. prosince

V sobotu 16. prosince od 14:00 hodin zveme k adventní duchovní obnově, kterou nás provede P. Aleš Opatrný, vyšehradský farář a probošt vyšehradské kapituly. Kromě přednášek bude příležitost ke ztišení a k přijetí svátosti smíření. Duchovní obnova bude završena mší svatou v našem kostele v 18:00 hodin.