Pořad vánočních bohoslužeb v modřanském kostele

Během letošních Vánoc budou mše svaté v modřanském kostele slaveny podle následujícího pořadu:

 • ne 24. 12. 8:00 a 9:30 – liturgie 4. neděle adventní
 • ne 24. 12. 16:00 – bohoslužba slova se zpěvem koled
 • ne 24. 12. 22:00 – vánoční vigílie
 • po 25. 12. 8:00, 9:30 a 18:00 – Slavnost Narození Páně
 • út 26. 12. 9:30 – svátek svatého Štěpána
 • st 27. 12. 18:00 – svátek svatého Jana
 • čt 28.12. 18:00 – Betlémských Mláďátek
 • pá 29.12. 18:00
 • so 30. 12. 8:00
 • ne 31.12. 8:00, 9:30 a 18:00 – svátek Svaté Rodiny
 • po 1.1. 2018 9:30 a 18:00 – Matky Boží Panny Marie
 • v následujících všedních dnech pravidelný pořad
 • so 6.1. 9:30 – Slavnost Zjevení Páně
 • ne 7.1. 8:00, 9:30 a 18:00 – Křtu Páně

Aktivity modřanské Farní charity

Modřanská Farní charita informuje o těchto nadcházejících aktivitách:

 • Setkání dětí se sv. Mikulášem v úterý 5.12.:
   v kostele od 16:30 hodin a pak od 17:00 hodin na faře 
  – Prosíme rodiče, aby předběžně nahlásili v sakristii účast dětí, (jejich počet je třeba znát pro přípravu balíčků).
 • Tříkrálová sbírka 2018 (dále jen TKS)
  – proběhne v pražské arcidiecézi v termínu 1.1. 2018 – 14.1. 2018  (u nás od středy 3.1. do středy 10. 12018
  – z finančních prostředků získaných v TKS 2018 podpoří ADCH Praha tyto své projekty: 

  1. Humanitární středisko ADCH Praha
  2. AD Brandýs nad Labem pro pomoc matkám s dětmi
  3. Vybudování komunitního centra Harfa Farní Charity Vlašim
  4. Podpora České nemocnice v Ugandě.

   Kromě toho se část prostředků vrací pro sociální potřeby  do jednotlivých farností.

   – Farní koordinátorkou TKS u nás je paní Ing. Olga Koprová.

   Prosíme farníky, kteří by mohli s TKS pomoci, aby se co nejdříve přihlásili v sakristii či přímo u paní Ing. Koprové.
  Je potřeba se včas domluvit na:
  — vedoucích skupinek  – musí být starší 15 let 

  — dětech na koledování

 • Tříkrálový koncert

        Plánujeme na neděli 7. ledna 2018 od 15.30 hodin s tradičním zpěvem vánočních koled, jež si spolu s dětmi naší farnosti budeme moci zazpívat.

       Prosíme rodiče dětí, které by  chtěly zpívat či něco zahrát, nechte na sebe kontakt v sakristii –  abychom se domluvili, s dětmi je potřeba začít včas koledy nacvičovat. 

 • VIII. Farní ples

        Je naplánován na sobotu 20. ledna 2018, opět v Kulturním zařízení v Pískové ulici. Zatím máme objednaný a zajištěný sál a hudební skupinu (Fenix). Prosíme, kdo by mohl pomoci s přípravou, programem a organizací. Informace u M. Vernerové (tel.: 604 346 385), či nechte na sebe kontakt v sakristii.

Bližší informace o všech těchto aktivitách u paní M. Vernerové tel.: 604 346 385

Bohoslužby na svátek zemřelých

Ve čtvrtek 2. listopadu proběhnou následující bohosužby:

 • 16:00 Modlitba za zemřelé u kříže na hřbitově. Na závěr se budou rozsvěcet svíčky na hroby (přineste si proto svíčky). Výuka náboženství se tento den ruší a děti jsou (nejlépe i s rodiči) zvány, aby se této pobožnosti účastnily.
 • 16:30 Mše svatá obětovaná za duše v očistci
 • 18:00 Mše svatá obětovaná za všechny zesnulé z naší farnosti

Požehnání nové autobusové zastávky

Městská část Praha-Libuš a Praha 12 ve spolupráci s Modřanskou farností si Vás dovolují pozvat na pietní shromáždění u příležitosti vzniku republiky s požehnáním nové autobusové zastávky u Cholupického hřbitova.

Program:

 • sobota 28. 10. 11:00 Pietní setkání na náměstíčku ve staré Písnici u pomníku padlým z 1. světové války (mapa)
 • 11:36 odjezd autobusem 113 ze zastávky Ke Březině směr Cholupický hřbitov 
  (z druhého směru je možno jet v 11:47 autobusem 113 ze zastávky Cholupické náměstí)
 • 11:50 požehnání nové autobusové zastávky Cholupický hřbitov (mapa)
 • 12:00 pietní setkání na Cholupickém hřbitově

Mozartovo Requiem v nemocniční kapli

Zveme vás i vaše blízké do nemocniční kaple sv. Václava v předvečer Památky zesnulých na REQUIEM od W. A. Mozarta.

Koncert provede Piccolo Coro&  Piccola orchestra 1. listopadu v 17.00 pod taktovkou dirigenta Marka Valáška viz plakátek níže.

Tradiční listopadové Requiem je vzpomínkou na zemřelé v Thomayerově nemocnici, zároveň i poděkováním zdravotníkům za jejich náročnou a obětavou práci.
Vstupné dobrovolné.

Další akce duchovní péče TN v kapli sv. Václava v listopadu:

Čtvrtek 16. listopadu v 16:00 – Koncert žáků, absolventů a učitelů ZUŠ Křtinská.
Vstup volný.

Čtvrtek 30. listopadu v 16:00 – tradiční „Ztišení“ nabízí všem prostor ztišení, modlitby, zpěv, společné čtení z Bible a milé společenství.

— Doubravka Vokáčová a P. Řehoř Žáček, nemocniční kaplani TN —

plakátek