Pořad velikonočních bohoslužeb

Během Svatého týdne budou v modřanském kostele bohoslužby v následujícím pořadu:

  • Zelený čtvrtek – 18:00 – Poslední večeře Páně
  • Velký pátek
   • 15:00 – Křížová cesta
   • 18:00 – Velkopáteční obřady
  • Bílá sobota – 20:30 – Velikonoční vigílie
  • Velikonoční neděle – 8:00, 9:30, 18:00 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
  • Velikonoční pondělí – 9:30

Udílení svátosti nemocných

V neděli 11. února při mši svaté v 8:00 bude společné udílení svátosti nemocných.

Ty, kteří chtějí tuto posilující svátost přijmout, také zveme v sobotu 10. února po ranní mši svaté (cca v 9 hodin) na faru, kde bude krátká promluva o svátosti nemocných a jejím významu. Pár slov o ní najdete také na webu Katolik.cz.