Adventní duchovní obnova 16. prosince

V sobotu 16. prosince od 14:00 hodin zveme k adventní duchovní obnově, kterou nás provede P. Aleš Opatrný, vyšehradský farář a probošt vyšehradské kapituly. Kromě přednášek bude příležitost ke ztišení a k přijetí svátosti smíření. Duchovní obnova bude završena mší svatou v našem kostele v 18:00 hodin.

Bohoslužby na svátek zemřelých

Ve čtvrtek 2. listopadu proběhnou následující bohosužby:

  • 16:00 Modlitba za zemřelé u kříže na hřbitově. Na závěr se budou rozsvěcet svíčky na hroby (přineste si proto svíčky). Výuka náboženství se tento den ruší a děti jsou (nejlépe i s rodiči) zvány, aby se této pobožnosti účastnily.
  • 16:30 Mše svatá obětovaná za duše v očistci
  • 18:00 Mše svatá obětovaná za všechny zesnulé z naší farnosti

Požehnání nové autobusové zastávky

Městská část Praha-Libuš a Praha 12 ve spolupráci s Modřanskou farností si Vás dovolují pozvat na pietní shromáždění u příležitosti vzniku republiky s požehnáním nové autobusové zastávky u Cholupického hřbitova.

Program:

  • sobota 28. 10. 11:00 Pietní setkání na náměstíčku ve staré Písnici u pomníku padlým z 1. světové války (mapa)
  • 11:36 odjezd autobusem 113 ze zastávky Ke Březině směr Cholupický hřbitov 
    (z druhého směru je možno jet v 11:47 autobusem 113 ze zastávky Cholupické náměstí)
  • 11:50 požehnání nové autobusové zastávky Cholupický hřbitov (mapa)
  • 12:00 pietní setkání na Cholupickém hřbitově

Mozartovo Requiem v nemocniční kapli

Zveme vás i vaše blízké do nemocniční kaple sv. Václava v předvečer Památky zesnulých na REQUIEM od W. A. Mozarta.

Koncert provede Piccolo Coro&  Piccola orchestra 1. listopadu v 17.00 pod taktovkou dirigenta Marka Valáška viz plakátek níže.

Tradiční listopadové Requiem je vzpomínkou na zemřelé v Thomayerově nemocnici, zároveň i poděkováním zdravotníkům za jejich náročnou a obětavou práci.
Vstupné dobrovolné.

Další akce duchovní péče TN v kapli sv. Václava v listopadu:

Čtvrtek 16. listopadu v 16:00 – Koncert žáků, absolventů a učitelů ZUŠ Křtinská.
Vstup volný.

Čtvrtek 30. listopadu v 16:00 – tradiční „Ztišení“ nabízí všem prostor ztišení, modlitby, zpěv, společné čtení z Bible a milé společenství.

— Doubravka Vokáčová a P. Řehoř Žáček, nemocniční kaplani TN —

plakátek

Akce v kapli sv. Václava Thomayerovy nemocnice

Vzhledem k tomu, že Thomayerova nemocnice bývá často spádovou nemocnicí pro tuto farnost, ať už pro vás nebo pro vaše blízké, budeme rádi, když se přijdete za ni také modlit.

Duchovní péče Thomayerovy nemocnice zve do nemocniční kaple sv. Václava na tyto akce:

Sobota 7. 10. ve 14:00

Ekumenická bohoslužba za Thomayerovu nemocnici a odvahu k nezištné lásce a pokorné službě druhým.

Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám.

(Řím 12, 15-16)

Čtvrtek 12. 10. v 16:00

Koncert žáků, absolventů a učitelů ZUŠ Křtinská. Vstup volný.

Čtvrtek 26. 10. v 16:00

Tradiční „Ztišení“ nabízí všem prostor pro ztišení, modlitby, zpěv, společné čtení z Bible a milé společenství.

Všichni jste srdečně zváni!

Mgr. Doubravka Vokáčová

koordinátorka duchovní péče a nemocniční kaplanka