Aktivity modřanské Farní charity

Modřanská Farní charita informuje o těchto nadcházejících aktivitách:

 • Setkání dětí se sv. Mikulášem v úterý 5.12.:
   v kostele od 16:30 hodin a pak od 17:00 hodin na faře 
  – Prosíme rodiče, aby předběžně nahlásili v sakristii účast dětí, (jejich počet je třeba znát pro přípravu balíčků).
 • Tříkrálová sbírka 2018 (dále jen TKS)
  – proběhne v pražské arcidiecézi v termínu 1.1. 2018 – 14.1. 2018  (u nás od středy 3.1. do středy 10. 12018
  – z finančních prostředků získaných v TKS 2018 podpoří ADCH Praha tyto své projekty: 

  1. Humanitární středisko ADCH Praha
  2. AD Brandýs nad Labem pro pomoc matkám s dětmi
  3. Vybudování komunitního centra Harfa Farní Charity Vlašim
  4. Podpora České nemocnice v Ugandě.

   Kromě toho se část prostředků vrací pro sociální potřeby  do jednotlivých farností.

   – Farní koordinátorkou TKS u nás je paní Ing. Olga Koprová.

   Prosíme farníky, kteří by mohli s TKS pomoci, aby se co nejdříve přihlásili v sakristii či přímo u paní Ing. Koprové.
  Je potřeba se včas domluvit na:
  — vedoucích skupinek  – musí být starší 15 let 

  — dětech na koledování

 • Tříkrálový koncert

        Plánujeme na neděli 7. ledna 2018 od 15.30 hodin s tradičním zpěvem vánočních koled, jež si spolu s dětmi naší farnosti budeme moci zazpívat.

       Prosíme rodiče dětí, které by  chtěly zpívat či něco zahrát, nechte na sebe kontakt v sakristii –  abychom se domluvili, s dětmi je potřeba začít včas koledy nacvičovat. 

 • VIII. Farní ples

        Je naplánován na sobotu 20. ledna 2018, opět v Kulturním zařízení v Pískové ulici. Zatím máme objednaný a zajištěný sál a hudební skupinu (Fenix). Prosíme, kdo by mohl pomoci s přípravou, programem a organizací. Informace u M. Vernerové (tel.: 604 346 385), či nechte na sebe kontakt v sakristii.

Bližší informace o všech těchto aktivitách u paní M. Vernerové tel.: 604 346 385

Bohoslužby na svátek zemřelých

Ve čtvrtek 2. listopadu proběhnou následující bohosužby:

 • 16:00 Modlitba za zemřelé u kříže na hřbitově. Na závěr se budou rozsvěcet svíčky na hroby (přineste si proto svíčky). Výuka náboženství se tento den ruší a děti jsou (nejlépe i s rodiči) zvány, aby se této pobožnosti účastnily.
 • 16:30 Mše svatá obětovaná za duše v očistci
 • 18:00 Mše svatá obětovaná za všechny zesnulé z naší farnosti

Požehnání nové autobusové zastávky

Městská část Praha-Libuš a Praha 12 ve spolupráci s Modřanskou farností si Vás dovolují pozvat na pietní shromáždění u příležitosti vzniku republiky s požehnáním nové autobusové zastávky u Cholupického hřbitova.

Program:

 • sobota 28. 10. 11:00 Pietní setkání na náměstíčku ve staré Písnici u pomníku padlým z 1. světové války (mapa)
 • 11:36 odjezd autobusem 113 ze zastávky Ke Březině směr Cholupický hřbitov 
  (z druhého směru je možno jet v 11:47 autobusem 113 ze zastávky Cholupické náměstí)
 • 11:50 požehnání nové autobusové zastávky Cholupický hřbitov (mapa)
 • 12:00 pietní setkání na Cholupickém hřbitově

Mozartovo Requiem v nemocniční kapli

Zveme vás i vaše blízké do nemocniční kaple sv. Václava v předvečer Památky zesnulých na REQUIEM od W. A. Mozarta.

Koncert provede Piccolo Coro&  Piccola orchestra 1. listopadu v 17.00 pod taktovkou dirigenta Marka Valáška viz plakátek níže.

Tradiční listopadové Requiem je vzpomínkou na zemřelé v Thomayerově nemocnici, zároveň i poděkováním zdravotníkům za jejich náročnou a obětavou práci.
Vstupné dobrovolné.

Další akce duchovní péče TN v kapli sv. Václava v listopadu:

Čtvrtek 16. listopadu v 16:00 – Koncert žáků, absolventů a učitelů ZUŠ Křtinská.
Vstup volný.

Čtvrtek 30. listopadu v 16:00 – tradiční „Ztišení“ nabízí všem prostor ztišení, modlitby, zpěv, společné čtení z Bible a milé společenství.

— Doubravka Vokáčová a P. Řehoř Žáček, nemocniční kaplani TN —

plakátek

Akce v kapli sv. Václava Thomayerovy nemocnice

Vzhledem k tomu, že Thomayerova nemocnice bývá často spádovou nemocnicí pro tuto farnost, ať už pro vás nebo pro vaše blízké, budeme rádi, když se přijdete za ni také modlit.

Duchovní péče Thomayerovy nemocnice zve do nemocniční kaple sv. Václava na tyto akce:

Sobota 7. 10. ve 14:00

Ekumenická bohoslužba za Thomayerovu nemocnici a odvahu k nezištné lásce a pokorné službě druhým.

Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám.

(Řím 12, 15-16)

Čtvrtek 12. 10. v 16:00

Koncert žáků, absolventů a učitelů ZUŠ Křtinská. Vstup volný.

Čtvrtek 26. 10. v 16:00

Tradiční „Ztišení“ nabízí všem prostor pro ztišení, modlitby, zpěv, společné čtení z Bible a milé společenství.

Všichni jste srdečně zváni!

Mgr. Doubravka Vokáčová

koordinátorka duchovní péče a nemocniční kaplanka