Požehnání nové autobusové zastávky

Městská část Praha-Libuš a Praha 12 ve spolupráci s Modřanskou farností si Vás dovolují pozvat na pietní shromáždění u příležitosti vzniku republiky s požehnáním nové autobusové zastávky u Cholupického hřbitova.

Program:

  • sobota 28. 10. 11:00 Pietní setkání na náměstíčku ve staré Písnici u pomníku padlým z 1. světové války (mapa)
  • 11:36 odjezd autobusem 113 ze zastávky Ke Březině směr Cholupický hřbitov 
    (z druhého směru je možno jet v 11:47 autobusem 113 ze zastávky Cholupické náměstí)
  • 11:50 požehnání nové autobusové zastávky Cholupický hřbitov (mapa)
  • 12:00 pietní setkání na Cholupickém hřbitově

Mozartovo Requiem v nemocniční kapli

Zveme vás i vaše blízké do nemocniční kaple sv. Václava v předvečer Památky zesnulých na REQUIEM od W. A. Mozarta.

Koncert provede Piccolo Coro&  Piccola orchestra 1. listopadu v 17.00 pod taktovkou dirigenta Marka Valáška viz plakátek níže.

Tradiční listopadové Requiem je vzpomínkou na zemřelé v Thomayerově nemocnici, zároveň i poděkováním zdravotníkům za jejich náročnou a obětavou práci.
Vstupné dobrovolné.

Další akce duchovní péče TN v kapli sv. Václava v listopadu:

Čtvrtek 16. listopadu v 16:00 – Koncert žáků, absolventů a učitelů ZUŠ Křtinská.
Vstup volný.

Čtvrtek 30. listopadu v 16:00 – tradiční „Ztišení“ nabízí všem prostor ztišení, modlitby, zpěv, společné čtení z Bible a milé společenství.

— Doubravka Vokáčová a P. Řehoř Žáček, nemocniční kaplani TN —

plakátek

Akce v kapli sv. Václava Thomayerovy nemocnice

Vzhledem k tomu, že Thomayerova nemocnice bývá často spádovou nemocnicí pro tuto farnost, ať už pro vás nebo pro vaše blízké, budeme rádi, když se přijdete za ni také modlit.

Duchovní péče Thomayerovy nemocnice zve do nemocniční kaple sv. Václava na tyto akce:

Sobota 7. 10. ve 14:00

Ekumenická bohoslužba za Thomayerovu nemocnici a odvahu k nezištné lásce a pokorné službě druhým.

Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám.

(Řím 12, 15-16)

Čtvrtek 12. 10. v 16:00

Koncert žáků, absolventů a učitelů ZUŠ Křtinská. Vstup volný.

Čtvrtek 26. 10. v 16:00

Tradiční „Ztišení“ nabízí všem prostor pro ztišení, modlitby, zpěv, společné čtení z Bible a milé společenství.

Všichni jste srdečně zváni!

Mgr. Doubravka Vokáčová

koordinátorka duchovní péče a nemocniční kaplanka

Výuka náboženství ve školním roce 2017-18

Náboženství bude ve školním roce 2017-18 vyučováno na faře ve čtvrtky podle následujícího rozvrhu:

 Skupina Čtvrtek Vyučuje
1.- 2. třída 15.30 – 16.15 D. Feranc
3.- 4. třída 16.20 – 17.05 D. Feranc
5.- 6. třída 16.00 – 16.45 M. Krejčová
7.- 9. třída 16.30 – 17.15 J. Pecinovský (K. Laburda)

 (Drobné změny v časech výuky jsou v případě dohody s našimi katechety samozřejmě možné. Nezapomeňte své děti včas přihlásit.)

První setkání s dětmi – pro všechny společné – se uskuteční ve čtvrtek 14. září od 16.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie!

Farní kafe

Jelikož 3. září je první neděle v měsíci, bude se po ranní a dopolední mši svaté konat „farní kafe“. 

Zváni jsou samozřejmě všichni farníci, ale zejména prosíme ty, kteří by byli ochotni pomoci s organizací farního odpoledne (proběhne 10. září), jestli by se mohli na chvíli zastavit a domluvit podrobnosti.