Noc kostelů v naší farnosti

Naše farnost se letos účastní noci kostelů na dvou místech. Program začíná u kaple sv. Bartoloměje v Hodkovičkách:
https://www.nockostelu.cz/kostel/2131/

Dále pak pokračuje v modřanském kostele:

https://www.nockostelu.cz/kostel/2233/, ale program je oproti verzi na webu Noci kostelů mírně upraven:

 • 18:00 – 18:45 – mše sv.
 • 19:00 – 19:50 – flétnový koncert Vivatflauto
 • 20:00 – 20:30 (20:50) – soutěž pro děti „Najdi bibli“ – začíná před kostelem, pokračuje v kostele, závěr ve zvonici
 • 20:30 – 21:15 – Modřanský chrámový sbor
 • 21:30 – 21:45 – přednáška : Modřanský kostel v průběhu staletí
 • 22:00 – 22:30 – noční rozjímání se zpěvy z Taizé a závěrečné požehnání

Všechny srdečně zveme!

Mariánská pouť Prahou s podporou mariánského sloupu

Vážení přátelé,
kteří se podílíte na příběhu mariánského sloupu svou přímluvou, prací, darem,
modlitbou nebo jen fandíte obnově této historické sochařské památky!
Hnutí obnovy duchovních tradic pořádá v sobotu 12. května 2018 mariánskou pouť
Prahou. Stejně jako v letech předchozích končí tato pouť na Staroměstském
náměstí. Byl jsem organizátory vyzván, abych se připojil k závěru této poutě
a společně s prof. Janem Roytem promluvil o mariánském sloupu. Tuto výzvu
rád přijímám.

Zároveň k této příležitosti připravujeme na Staroměstském
náměstí s několika kameníky a dobrovolníky výtvarný happening. K pozvání
organizátorů bych proto rád přidal i pozvání nás, kamenosochařů, kteří na
obnově sloupu pracujeme, a Společnosti pro obnovu mariánského sloupu, která
tuto aktivitu iniciovala.Srdečně Vás zveme v den pouti od 16 do 17 hodin
na Staroměstské náměstí v Praze.
S díkem za všechno, čím podporujete příběh mariánského sloupu
Petr Váňa, sochař

P.S. Bližší informace o mariánském sloupu, jeho historii a snahách o jeho obnovu najdete v přiložených dokumentech:

Leporelo01.pdf

Leporelo02.pdf

Pořad velikonočních bohoslužeb

Během Svatého týdne budou v modřanském kostele bohoslužby v následujícím pořadu:

  • Zelený čtvrtek – 18:00 – Poslední večeře Páně
  • Velký pátek
   • 15:00 – Křížová cesta
   • 18:00 – Velkopáteční obřady
  • Bílá sobota – 20:30 – Velikonoční vigílie
  • Velikonoční neděle – 8:00, 9:30, 18:00 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
  • Velikonoční pondělí – 9:30

Farní poutní zájezd

Milí farníci,

tak jako minulý rok, i letos bych vás rád pozval na farní zájezd. Pojedeme v sobotu 12. května. Sraz bude u parkoviště před Albertem na Obchodním náměstí v 7:00., odjezd 7:15.

Vydáme se tentokrát na Vysočinu a připomeneme si zvláště osobnost P. Josefa Toufara a místa spojená s jeho životem. První zastávkou bude kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti, kde budeme slavit mši svatou. Toto místo je spojeno nejen s Číhošťským zázrakem, ale v současné době také s uložením ostatků P. Toufara, který zde před smrtí působil. Další zastávkou bude Zahrádka, kostel sv. Víta. Jediná stavba, která zůstala stát po zatopení této obce přehradní nádrží Švihov. Právě odsud byl P. Toufar pro svoji horlivost a oblibu nejen u farníků na nátlak komunistické vrchnosti přeložen právě do Číhošti.

Zde místopisně opustíme osobnost P. Toufara a zajedeme do Želivi, kde bude čas na oběd, a to buď v restauraci, či z vlastních zásob. Po obědě nás čeká prohlídka premonstrátského kláštera společně  s kostelem Narození Panny Marie. Vstupné činí 120 Kč, děti a senioři 70 Kč. Než dojedeme zpět domů, navštívíme ještě poutní kostel v Hrádku u Vlašimi, kde se konají poutě k tzv. Hrádecké Madonně.

Návrat se očekává kolem 19.00. Předpokládaná cena 400 Kč bude ještě upřesněna. Hlásit se můžete již nyní u Lukáše Porcala osobně nebo telefonicky – 736 432 013.

Těším se na společně prožitý den!

 

                                                                       Lukáš Porcal