Farní poutní zájezd

Milí farníci,

tak jako minulý rok, i letos bych vás rád pozval na farní zájezd. Pojedeme v sobotu 12. května. Sraz bude u parkoviště před Albertem na Obchodním náměstí v 7:00., odjezd 7:15.

Vydáme se tentokrát na Vysočinu a připomeneme si zvláště osobnost P. Josefa Toufara a místa spojená s jeho životem. První zastávkou bude kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti, kde budeme slavit mši svatou. Toto místo je spojeno nejen s Číhošťským zázrakem, ale v současné době také s uložením ostatků P. Toufara, který zde před smrtí působil. Další zastávkou bude Zahrádka, kostel sv. Víta. Jediná stavba, která zůstala stát po zatopení této obce přehradní nádrží Švihov. Právě odsud byl P. Toufar pro svoji horlivost a oblibu nejen u farníků na nátlak komunistické vrchnosti přeložen právě do Číhošti.

Zde místopisně opustíme osobnost P. Toufara a zajedeme do Želivi, kde bude čas na oběd, a to buď v restauraci, či z vlastních zásob. Po obědě nás čeká prohlídka premonstrátského kláštera společně  s kostelem Narození Panny Marie. Vstupné činí 120 Kč, děti a senioři 70 Kč. Než dojedeme zpět domů, navštívíme ještě poutní kostel v Hrádku u Vlašimi, kde se konají poutě k tzv. Hrádecké Madonně.

Návrat se očekává kolem 19.00. Předpokládaná cena 400 Kč bude ještě upřesněna. Hlásit se můžete již nyní u Lukáše Porcala osobně nebo telefonicky – 736 432 013.

Těším se na společně prožitý den!

 

                                                                       Lukáš Porcal

Udílení svátosti nemocných

V neděli 11. února při mši svaté v 8:00 bude společné udílení svátosti nemocných.

Ty, kteří chtějí tuto posilující svátost přijmout, také zveme v sobotu 10. února po ranní mši svaté (cca v 9 hodin) na faru, kde bude krátká promluva o svátosti nemocných a jejím významu. Pár slov o ní najdete také na webu Katolik.cz.  

Nešpory u kaple sv. Bartoloměje

Pravidelné nešpory se u kaple sv. Bartoloměje v Hodkovičkách konají o nedělích:

  • Únor:  4. a 18.
  • Březen: 4. a 18.
  • Duben: 1., 15. a 29.
  • Květen: 13. a 27.
  • Červen: 10.  a 24.

Začátek je vždy v 19 hodin a délka modlitby 15 – 20 minut.

Termíny najdete také v našem kalendáři.

Kaple sv. Bartoloměje v Hodkovičkách

Kaplička sv. Bartoloměje v Hodkovičkách u Černého koně leží na srdci některým hodkovičským rodákům i těm, kteří se sem přistěhovali. Již několik let se za její opravu přimlouváme ve svých osobních modlitbách. Její stav je žalostný a přes veškerou naši péči chátrá a větší opravu skutečně nutně potřebuje. Tedy tak to, alespoň cítíme my. Nějak se to ale úplně nedaří, nejprve bylo těžké přesvědčit Magistrát hl. města Prahy, aby uznal, že tuto stavbu vlastní. Tento rok se konečně na kapličku z podnětu magistrátu přišli podívat odborníci a provedli ohledání stavby, její stav a průzkum malby a omítek.

Kapličku nám předci postavili především proto, abychom se modlili, a proto vás zveme všechny k pravidelné společné modlitbě. Neboť: „…kde jsou dva, nebo tři…“. Přijďte se pomodlit nejen za kapličku, ale přineste i své další chvály, díky, odevzdání i prosby.

Za rodinné společenství Úterníci Pavla Bažantová