Poutní mše svatá

V neděli 19. srpna budeme v našem kostele slavit poutní mše svaté (Nanebevzetí Panny Marie připadá na 15. srpna).

Mši svatou v 9:30 bude celebrovat jediný letošní novokněz v Arcidiecézi pražské P. Pavel Křížek. Po mši svaté bude udílet novokněžské požehnání.
Pavel Křížek

Petice za podporu manželství

Vážené sestry a bratři,

pomocný biskup a generální vikář otec Zdeněk Wasserbauer se obrací na věřící, aby svým hlasem podpořili petici za podporu manželství a rodiny:

„Žijeme v době, kdy se různí jednotlivci i vlivné skupiny snaží útočit a zpochybňovat nezaměnitelnou, Bohem stvořenou identitu muže a ženy i jejich jedinečný, trvalý vztah v manželství, otevřený přirozeně plození dětí.“, a dále: „Je třeba, abychom se my katoličtí křesťané a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili.“

Dále pak otec biskup žádá, aby se věřící snažili petici dále šířit a propagovat a svůj dopis končí slovy:

„Děkuji a všem vám vyprošuji Boží požehnání!

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

pomocný biskup a generální vikář“

Petici lze podepsat online na této Internetové adrese nebo si můžete stáhnout a vytisknout podpisový arch, který po nasbírání podpisů můžete odevzdat v sakristii.

 

 

Noc kostelů v naší farnosti

Naše farnost se letos účastní noci kostelů na dvou místech. Program začíná u kaple sv. Bartoloměje v Hodkovičkách:
https://www.nockostelu.cz/kostel/2131/

Dále pak pokračuje v modřanském kostele:

https://www.nockostelu.cz/kostel/2233/, ale program je oproti verzi na webu Noci kostelů mírně upraven:

  • 18:00 – 18:45 – mše sv.
  • 19:00 – 19:50 – flétnový koncert Vivatflauto
  • 20:00 – 20:30 (20:50) – soutěž pro děti „Najdi bibli“ – začíná před kostelem, pokračuje v kostele, závěr ve zvonici
  • 20:30 – 21:15 – Modřanský chrámový sbor
  • 21:30 – 21:45 – přednáška : Modřanský kostel v průběhu staletí
  • 22:00 – 22:30 – noční rozjímání se zpěvy z Taizé a závěrečné požehnání

Všechny srdečně zveme!