Svatý Mikuláš

Jako každoročně, i letos jsme slavili svátek sv. Mikuláše v jeho předvečeru.  Začali jsme krátkým zamyšlením v kostele, kde otec Karol Laburda mluvil o osobě biskupa Mikuláše, o jeho vlastnostech a životě. O tom, že se nejedná o pohádkovou postavu, ale o člověka, který nám způsobem svého života může být příkladem k následování. A to nejen v dětském, ale i v dospělém věku.

Děti se ovšem nejvíce těšily na pokračování na faře. Naše shromáždění chvíli čekalo, trochu netrpělivě, než se dostaví hlavní postava dnešního večera. Přišel!

Svatý Mikuláš nás nezklamal, také andělé s hromadou balíčků se dostavili. Světec pohovořil s dětmi i dospělými a s jasnozřivostí sobě vlastní, a s pomocí záznamů ve své knize, připomněl zvláště dětem, co nebylo úplně v pořádku, ale nakonec po přednesení básničky nebo písničky laskavě odpustil, čerta udržel v patřičných mezích a nadílku nakonec dostali všichni.

Zazpívali jsme světci poděkování, popřáli mu šťastnou cestu domů a doufáme, že se za rok zase setkáme.

Přijďte příště také!

Roráty

Během adventní doby budou v modřanském kostele rorátní mše svaté slouženy ve čtvrtky v 6 hodin ráno a o sobotách v 8 hodin ráno.

Čtvrteční večerní mše z tohoto důvodu během adventu nebudou.

Bohoslužby na Všech svatých a dušičky

Na svátek Všech svatých ve čtvrtek 1. 11. bude v modřanském kostele mše svatá dle pravidelného pořadu v 18 hodin.

Na památku všech věrných zemřelých v pátek 2. 11. bude na hřbitově u kříže od 16 hodin pobožnost za zemřelé. Po ní v 16:30 bude následovat první mše svatá. Druhá mše svatá doprovozená chrámovým sborem bude v 18 hodin. 

Zhruba od 17 hodin bude také možnost přistoupit ke svátosti smíření.