Farní kafe

Všechny farníky zveme na „farní kafe“, které se bude konat v neděli 5. února po ranní a dopolední mši svaté na faře.
Dobrovolníci mohou vzít něco dobrého na zub, ale pouze v omezeném množství, aby nezbývalo.

 

Modřanský farní ples

V sobotu 11. února proběhne v kulturním domě v Pískové ulici ples modřanské farnosti.

Všechny srdečně zveme!

Farníci, kteří jsou ochotni jakkoliv pomoci s jeho organizací, nechť kontaktují paní Miladu Vernerovou. 

Dary do tomboly je možné odevzdávat na faře nebo přímo v sále před zahájením plesu.

 

 

Pořad bohoslužeb během Vánoc

V modřanském kostele bude o vánocích následující pořad bohoslužeb:

Den Mše svatá od Mše svatá od Mše svatá od Liturgie
Sobota

24.12.

   

16.00

 

22.00

 

vánoční vigilie

Neděle

25.12.

 

8.00

 

9.30

 

18.00

slavnost

Narození Páně

Pondělí

26.12.

   

9.30

  svátek

sv. Štěpána

Pátek

30.12.

     

18.00

svátek

Svaté Rodiny

Sobota

31.12.

     

16.00

poděkování

za rok 2016

Neděle

1.1.

 

8.00

 

9.30

 

18.00

Matky Boží

Panny Marie

Pátek

6.1.

     

18.00

slavnost

Zjevení Páně

Roráty

Během doby adventní jsou v modřanském kostele slouženy ranní mše svaté se zpěvem staročeských rorátů ve čtvrtky v 6:00 hodin (namísto večerní v 18:00 hodin) a o sobotách v 8:00 hodin.