Modřanská farnost je jednou z 19 farností III. pražského vikariátu. Původně malá venkovská farnost z jižního okraje Prahy je nyní však díky sídlištím v této oblasti naopak jednou z nejlidnatějších – na jejím území žije zhruba 52 000 obyvatel.
Více …

Aktuality

  • Poděkování koledníkům Farní charita Praha 4 Modřany děkuje všem, kteří v tomto roce opět pomohli s uspořádáním a organizací TKS, zejména paní ing. Olze Koprové – koordinátorce ...